Priser och Tandvårdsstöd

DIN TANDVÅRDSKOSTNAD

Ett exakt pris är omöjligt att ge dig som patient innan vi har träffat dig en första gång och gjort en undersökning av dina tänder. När vi har gjort vår bedömning av vad som behöver åtgärdas efter undersökningen så lämnar vi alltid ett kostnadsförslag på den av oss rekommenderade behandlingen. I de fall vi ger behandlingsalternativ fås naturligtvis kostnadsförslag på de alternativa behandlingarna.

TANDVÅRDSSTÖD

Barn och ungdomar under 23 år har kostnadsfri tandvård.
Tandvårdsstödet berör alla svenska medborgare som är över 23 år. Det består av tre delar:

ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG – ATB

Du som är 23- 29 år eller över 65 år får ett bidrag på 600 kr per år. Du som är 30-64 år får ett bidrag på 300 kr per år.

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG – STB

Riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Tandläkaren/tandhygienisten bedömer om du som patient har rätt till bidraget. Bidraget är 600 kr per halvår.

TANDVÅRDSERSÄTTNING

Tandvårdsstödet ger skydd mot höga kostnader. Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är ett riktpris, så tandläkarens prislista kan ligga både över och under referenspriset. I de fall vårt pris överstiger priset i ”referensprislistan” så är det överskjutande beloppet inte grund för ersättning.

Underlaget för högkostnadsskyddet kan ackumuleras under 12 månader. Med ”kostnaden” avses här priset i den statliga ”referensprislistan”.

För kostnader upp till 3 000 kr får du betala själv men du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag som delbetalning.

För kostnader mellan 3 001-15 000 kr får du 50% ersatt av försäkringskassan.

För kostnader över 15 000 kr får du 85% ersatt av försäkringskassan.

Tandvårdsstödet gäller för tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Det finns tandvård som du INTE får bidrag för. Det gäller exempelvis behandling av enbart estetisk karaktär, såsom tandblekning.

Mer information finns på försäkringskassans hemsida,
www.forsakringskassan.se

PRISEXEMPEL

OBS! UTAN TANDVÅRDSSTÖDET INKLUDERAT

  • Undersökning 1.175 kr
  • Undersökning med lite tandstensborttagning 1.649 kr
  • Lagning av framtand 900 – 1.690 kr
  • Lagning av kindtand 1.265 – 2.100 kr
  • Tanduttagning 1.680 – 2.350 kr
  • Blekning med skenor hemma 3.750 kr inkl. moms
  • Bettskena 4.700 kr
  • Implantat av en tand ca 19.000 kr
KLINIKEN
PERSONAL
PRISER
BEHANDLINGAR
KONTAKTA OSS
UNIKT! KOLLA IN VÅR AVANCERADE RÖNTGENMASKIN/CBCT SOM TAR 3-DIMENSIONELLA RÖNTGENBILDER!